JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D.

 advokát

Nabídka advokátních služeb

Právní poradenství pro začínající podnikatele
– Business consulting
– Nastavení Vašeho podnikání od počátku
– Start-up
– Příprava smluv a interních dokumentů
– Příprava všeobecných obchodních podmínek

Kompletní právní servis pro podnikatele
– Příprava a revize smluv
– Due Diligence
– M&A

Právo nemovitostí
– Příprava a revize smluv o převodu nemovitostí
– Zastupování při prodeji či nákupu nemovitostí
– Kupní smlouva
– Smlouva o dílo
– Vypořádání podílového spoluvlastnictví

Insolvenční právo
– Přihlášky pohledávek
– Insolvenční návrhy
– Vymáhání a správa pohledávek

Sporná agenda
– Analýza sporu
– Jednání s protistranou
– Sepsání a podání žalob
– Zastupování před soudy
– Exekuční vymáhání

Rodinné právo
– Rozvod
– Péče o děti
– Výživné

All services can be also rendered in English.

KONTAKT

V případě dotazu, nebo zájmu o mé služby mě neváhejte kontaktovat

Telefon

+420 606 182 522

Email

vriha@ak-rihova.cz

Adresa

Moulíkova 2239/3, 150 00 Praha 5 Smíchov

© 2023 JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., ev. č. ČAK 18591, IČ: 07739621

Web provozuje: JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář, IČ: 147 68 569, se sídlem: Moulíkova 2239/3, 150 00 Praha 5 Smíchov, web: www.ak-rihova.cz

Informace k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem
Dovolujeme si informovat klienty — spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dle povinnosti uložené tímto zákonem upozorňujeme klienty — spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu — www.cak.cz).